Plautdietsch

Sie Hoatletj Welkom en miene plautdietsche Atj. Hie well etj fe jünt miene plautdietsche Sachte opschriewe. Etj weet, etj ha nich meea feel op plaut jelernt uba etj well doch een betje probiere.